Du är här:  Startsida  /  Barn & Familj  /  Adoption

Adoption

Barnens Vänner    Öppna sidan i ett nytt fönster
En liten ideell adoptionsförening där familjerna själva får vara delaktiga i adoptionsprocessen i Sverige.

FFIA    Öppna sidan i ett nytt fönster
En mellanstor ideell adoptionsförmedling, som också har en bred medlemsverksamhet.

MIA    Öppna sidan i ett nytt fönster
"Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor" (MIA) är en svensk myndighet som har ett övergripande ansvar för adoptioner från andra länder. Myndigheten ska se till att varje adoption sker lagligt och etiskt, samt till goda föräldrar. Lär dig mer om internationella adoptioner på deras webbplats.

Adoptionscentrum    Öppna sidan i ett nytt fönster
En ideell medlemsorganisation som verkar för att alla barn ska få växa upp i en familj. Organisationen arbetar också med att stärka adopterades och adoptivföräldras rättigheter i samhället. Som adopterad kan du även vända dig hit för att söka dina rötter.

-Copyright 2009-2010 UtvaldaFavoriter.se

Kontakta