Uppgiften är enkel: Klicka i så många rutor du hinner på 20 sekunder!