Svårighetsgrad: - - -

Antal klick:

Poängställning:

Rättnings-
hastighet:


Så här går det till:
Börja med att klicka på "Nytt", för att starta spelet.
Klicka på en av sifferknapparna i spelfältet
för att subtrahera ett (1) från den knappens värde;
samt från alla 4 knappar runtomkring den.

Målet är att få alla knappar till 0.