Du är här:  Startsida  /  Uppslagsverk & Översättning

Uppslagsverk & Översättning

Lexin    Öppna sidan i ett nytt fönster
Svensk-engelskt lexikon; slå upp engelska ord till svenska och vice versa.

Yahoo! - Bable Fish    Öppna sidan i ett nytt fönster
"Bable Fish" är en gratis tjänst där du kan översätta enstaka ord eller hela textstycken - och till och med hela webbsidor för den delen. Tjänsten är mycket enkel att använda. Du skriver- eller klistrar in en text (max 150 ord) som du vill översätta och anger på vilket språk texten är skriven, samt till vilket språk du vill ha den översatt. Därefter trycker du bara på "Översätt" och får texten översatt direkt. Vill du istället ha en hel webbsida översatt, går det också. Då klistrar du bara in hela webbadressen och klickar på "Översätt" så visas en översatt version av webbsidan.

Svenska finns emellertid inte med bland de tillängliga språken i "Bable Fish". Men man har som svensk ändå god nyttan av tjänsten eftersom man kan översätta de språk man inte förstår till engelska. Förutom engelska så finns de stora europeiska språken med (som tyska, franska, spanska med flera) - plus även japanska och kinesiska. Men tänk på att grammatiken av naturliga skäl inte blir så bra när en dator översätter. Använd tjänsten därför enbart i de fall som det räcker med att skapa sig en övergripande förståelse kring innehållet i en viss text.

Wiktionary    Öppna sidan i ett nytt fönster
En fri ordbok som alla kan vara med och bygga med ordförklaringar, synonymer, översättningar etc.

Folkets lexikon    Öppna sidan i ett nytt fönster
Ett svenskt-engelskt respektive engelskt-svenskt lexikon som utvidgas av användarna själva.

Wikipedia    Öppna sidan i ett nytt fönster
Wikipedia är ett gratis och öppet upplagsverk där du snabbt och smidigt hittar färsk information om allt tänkbart. Att det är "öppet" innebär alltså att materialet i uppslagsverket skrivs och redigeras av användarna själva. Idén kan fint uttryckas så att man vill göra alla människors samlade kunskap tillgänglig för individen. Projektet har visat sig fungera förvånasvärt bra, så pass bra att Wikipedia placerat sig som en av världens tio mest besökta sajter. Webbplatsen finns så klart på många olika språk, däribland svenska. Wikipedia är väldigt bra som en första anhalt vid informationssökande, fast med tanke på att det är ett "öppet" uppslagsverk gör man nog bäst i att också på annat håll bekräfta de uppgifter man får fram.

-Copyright 2009-2010 UtvaldaFavoriter.se

Kontakta